Делегация Землячества приняла участие в работе Международной научно-практической конференции "Инновационные формы международного сотрудничества" в г. Хмельницком (Украина).
По приглашению Хмельницкой областной государственной администрации Украины делегация Землячества в составе: Председатель Правления Землячества Косарик В.К., член Правления Землячества – Бабий Ю.В., член Землячества – Гаврюшин С.С. с 21 по 22 марта 2012 г. приняла участие в работе Международной научно - практической конференции «Инновационные формы международного регионального сотрудничества».
От Землячества с приветствием к участникам форума обратился Косарик В.К., который в своем выступлении пожелал успехов даному мероприятию и выразил уверенность в положительном влиянии на развитие экономики, сельскогохозяйства и социальных программ области. (Текст выступления).
В ходе дискуссий выступил заведующий кафедрой МГТУ имени Баумана доктор технических наук, профессор Гаврюшин С.С., который поделился богатым опытом работы вуза в образовательной и инновационной сферах. Также было достигнуто соглашение о сотрудничестве между МГТУ имени Баумана и рядом вузов Хмельницкой области.
Член Правления Землячества Бабий Ю.В. провел ряд деловых встреч с бизнесменами области, руководителями предприятий по сотрудничеству.
Председатель Правления Землячества принял участие в окончательном согласовании программы между Московской и Хмельницкой областями в которой участвовали: со стороны Московской области – Седов Д.К. начальник отдела Министерства внешнеэкономических связей Московской области, Терлецкий С.А. руководитель Секретариата заместителя Председателя Правительства Московской области.
Была проведена встреча с главой г. Староконстантинова Мельничуком Н.С. по согласованию присвоения лицею имени Михаила Рудяка.
Делегация Землячества также провела ряд встреч с руководителями районов области.


Вперше на Хмельниччині проходить світового рівня Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні форми міжнародного регіонального співробітництва»
Учасниками дводенного наукового зібрання, що проходить під головуванням Василя Ядухи, є делегації з Польщі, Хорватії, Румунії, Білорусії, Росії, громадські організації земляцтв Хмельниччини, знані науковці провідних вузів України, Росії, Польщі, виробничники, посадовці центральних та місцевих органів влади, представники владних та недержавних установ. Конференція в основному направлена на вивчення та обговорення перспектив та пріоритетів міждержавного співробітництва, аби в подальшому спрямувати технологічні ноу-хау закордонних партнерів на розвиток Хмельниччини, відтак, досягти стратегічних цілей розбудови краю – забезпечити добробут кожного його жителя, підвищити конкурентоспроможність області. Відкриваючи наукове зібрання, голова облдержадміністрації Василь Ядуха привітав гостей на благодатній землі Хмельниччини, ознайомив з потенціалом нашого краю, Національними проектами, що впроваджуються на його теренах. « Хмельниччина – це регіон зі стабільною суспільно-політичною ситуацією, значним виробничим потенціалом, який є привабливим для потенційних інвесторів, цікавим для налагодження і розвитку міжрегіональних, міжнародних зв’язків та взаємовигідного співробітництва», - підкреслив Василь Ядуха.
Очільник краю наголосив на тому, що економіка області демонструє тенденції росту в усіх галузях та потребує додаткових ресурсів. « Одним з головних завдань, вирішення якого забезпечить розвиток економіки нашої області, є залучення інвестицій, в тому числі іноземних», - зауважив Василь Ядуха. Варто зазначити, що наразі Хмельниччина співпрацює з партнерами з 96 країн світу. Основними зовнішньоторговельними партнерами краю є Російська Федерація, Білорусія, Німеччина, Чеська Республіка, Польща, Китай, Республіка Корея, Італія, Молдова, Нідерланди, Туреччина, Казахстан. Впродовж останніх п’яти років вкладення іноземного капіталу в економіку області зросли в 2,5 рази. Василь Ядуха детально зупинився на тих масштабних інвестиційно-інноваційних проектах, які реалізовуються в області із залученням як іноземного, так і вітчизняного капіталу.
« Обласна державна адміністрація сприяє розвитку міжнародного співробітництва в усіх галузях, зокрема, зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності. Ця робота є одним з пріоритетних напрямів нашої діяльності», - зазначив Василь Ядуха. Він додав, що представники органів влади завжди йдуть назустріч потенційним інвесторам в реалізації перспективних інвестиційних проектів як на Хмельниччині, так і за кордоном. « Ми відкриті для плідної та взаємовигідної співпраці з партнерами, потенційними інвесторами, бізнесом», - наголосив він.
На сьогодні Хмельницька область вже має 19 міжнародних міжрегіональних угод про співпрацю з регіонами Російської Федерації, Білорусії, Литви, Польщі, Румунії, Грузії, Китаю та Хорватії.
У перший день роботи Міжнародної науково-практичної конференції під час пленарного засідання проблематика регіонального розвитку у глобалізованому світі розглядалася за кількома напрямами: створення технопарків як якісний крок до інтеграції та економічного зростання; кластери як інноваційний інструмент підвищення конкурентоспроможності та експортного потенціалу регіону; вільні економічні зони та території пріоритетного розвитку; транскордонне співробітництво та спеціальні інструменти стимулювання розвитку територій тощо.
Підсумком Міжнародної науково-практичної Конференції «Іноваційні форми міжнародного регіонального співробітництва» стали рекомендації, вироблені її учасниками після узагальнення пропозицій, що надішли. Зокрема, пропонується, аби учасники іноземних делегацій інформували своїх співвітчизників про Україну та Хмельницьку область. Представники бізнесових кіл та громадських організацій мають більш плідно співпрацювати з вченими, використовувати, насамперед, регіональний науково-прикладний потенціал, вишуковувати виходи на нові ринки, оптимізувати співвідношення ціни і якості, надавати перевагу у роботі інноваційній техніці та технологіям, аби гармонізувати інтереси бізнесу територіальних спільнот, активно співпрацювати з органами влади. Органи місцевого самоврядування мають сприяти бізнесу і науці, громадськості у реалізації продуктивних ідей та проектів. Рекомендації також зобов’язують місцеву владу в місцевих бюджетах передбачити кошти для підтримки розвитку інфраструктури інновацій, сприяти розвитку кластерів. Центральні ж органи влади мають забезпечити розробку нормативно-правової бази, створення національної інноваційної системи, тощо. Після доопрацювання, документ буде оприлюднено.
« Ми всі не тільки обмінялися досвідом і напрацюваннями щодо актуальних проблем міжнародного регіонального співробітництва, його інноваційних форм та інструментів реалізації, але й плідно попрацювали і зробили свій внесок у вдосконалення процесів реалізації можливостей регіональної співпраці на міжнародному рівні та підвищенні її ефективності, виробили загальні рекомендації, які стануть вагомою підмогою у реалізації таких можливостей у регіональних спільних міжнародних проектах», - резюмував Василь Ядуха.
22 березня гості нашої області відвідають Кам’янець-Подільський, ознайомляться з його туристичним потенціалом та інвестиційними потребами.

Источник